Datum uitspraak: 15-11-2017
Nummer uitspraak: 107807
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Een leerkracht is geschorst in afwachting van de resultaten van een onderzoek naar de sfeer op de school. Voor deze schorsing had de werkgever de leerkracht al een schriftelijke waarschuwing gegeven omdat zij met meerdere collega's had gesproken over een voorstel tot beëindiging van het dienstverband. Toen zij daarmee door bleef gaan, volgde een berisping. Inmiddels is de leerkracht geschorst in afwachting van een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Uitspraak van de Commissie:
Het beroep tegen de waarschuwing is niet-ontvankelijk; het beroep tegen de schorsing en de berisping is gegrond.

Toelichting:
De waarschuwing heeft geen disciplinair karakter zodat het beroep hiertegen niet-ontvankelijk is. 
Het beroep tegen de schorsing is gegrond. De werkgever heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de schorsing van de leerkracht in het belang van de instelling noodzakelijk was. Het is niet gebleken dat de aanwezigheid van de leerkracht het onderzoek zou belemmeren of voor onrust binnen het team zou zorgen.
Het beroep tegen de berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet is komen vast te staan. De leerkracht heeft weersproken dat zij bewust en actief collega's heeft benaderd over de inhoud van de aangeboden vaststellingsovereenkomst en de werkgever kan niet onderbouwen dat zij dat wel heeft gedaan.