Datum uitspraak: 12-04-2017
Nummer uitspraak: 107589
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Na incidenten en fysiek geweld gaat de school over tot schorsing van de leerling (5 dagen), gevolgd door thuisplaatsing. Kort voor de schorsing heeft de school een plaatsing op het opdc voorgesteld. Ouders wilden dat toen niet. De leerling zit thuis.

Advies van de Commissie
De formeel niet bestaande maatregel van thuisplaatsing is niet verenigbaar met de wettelijke voorschriften. De school had onderzoek moeten doen naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het verzoek is gegrond.

Toelichting:
De leerling laat al langere tijd problematisch gedrag zien. De school had deugdelijk onderzoek moeten verrichten naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en een opp moeten opstellen. School wist dat de leerling bij aanmelding al een latente ondersteuningsbehoefte had, er sprake was van pestproblematiek en dat de leerling bij meerdere incidenten betrokken is geweest. Een thuisplaatsing met een verwijzing naar het opdc zonder dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling duidelijk was, is niet de juiste route. De school heeft onvoldoende inhoud gegeven aan de verplichtingen voortvloeiend uit passend onderwijs.