Datum uitspraak: 09-03-2015
Nummer uitspraak: 106607
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Twaalf weken na de aanmelding laat de reguliere basisschool een 4-jarige leerling met een ontwikkelingsachterstand alsnog niet toe. De school meent dat speciaal onderwijs passend is. Over andere begeleidingsmogelijkheden wil de school geen gesprek meer met de ouders. 
Advies Commissie
Het verzoek is gegrond en de Commissie adviseert de school een nieuw besluit te nemen over het verzoek om toelating.
Toelichting
Een school moet eerst goed onderzoeken of zij de extra ondersteuning zelf kan bieden, eventueel via financiering of arrangementen vanuit het samenwerkingsverband. De school is verplicht om doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij dit een onevenredige belasting vormt. In dit geval is onvoldoende gebleken dat de school zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar alle begeleidingsmogelijkheden door of vanuit het samenwerkingsverband. Bovendien heeft er voordat de leerling is geweigerd weinig overleg plaatsgevonden met de ouders. Van de school mocht worden verwacht dat zij in zou gaan op het verzoek van de ouders om andere ondersteuningsmogelijkheden te bespreken en te onderzoeken.