Datum uitspraak: 03-04-2018
Nummer uitspraak: 108064
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

​Situatie
De werknemer was tot juni 2014 werkzaam als projectmedewerker. Nadat de financiering voor dit project was stopgezet, is zijn functie komen te vervallen. Vervolgens is geprobeerd de werknemer te herplaatsen als praktijkdocent. Volgens de hogeschool is dat niet mogelijk gebleken. De hogeschool verzoekt de Commissie om toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen.

Uitspraak van de Commissie
De werkgever krijgt geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Toelichting
Het blijkt dat de werknemer ook een aantal vakken van het huidige studiejaar kan geven. Die vakken worden nu gegeven door docenten die in tijdelijke dienst zijn. De werkgever heeft niet inzichtelijk gemaakt dat hij bij de verlenging van de tijdelijke dienstverbanden van deze docenten heeft bekeken of ook de werknemer deze werkzaamheden kan verrichten. Er is ook niet gesproken over de mogelijkheid om de betrekkingsomvang van de werknemer te wijzigen en evenmin is bekeken hoe de werknemer zijn promotieonderzoek kan benutten binnen de hogeschool. 
Aldus heeft de werkgever zich onvoldoende ingespannen om de werknemer te herplaatsen.