Datum uitspraak: 07-05-2021
Nummer uitspraak: 2021001519
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is in dienst getreden als docent, maar was werkzaam als onderzoeker bij een lectoraat. De looptijd van het lectoraat was 1 mei 2016 - 30 april 2020. Eind september 2019 besluit de hogeschool het lectoraat niet te verlengen. Als gevolg daarvan komt de functie van de werknemer te vervallen. Daarop heeft de hogeschool geprobeerd de werknemer te herplaatsen, maar dat is volgens de hogeschool niet mogelijk gebleken. De hogeschool verzoek de Commissie om toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen.

Uitspraak van de Commissie
De werkgever krijgt geen toestemming om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen.

Toelichting
Het vervallen van de functie van de werknemer staat niet ter discussie. Ook staat vast dat geen sprake is van een opzegverbod. Derhalve resteert de vraag of de werknemer herplaatst kan worden binnen de hogeschool, waarbij voor de hogeschool een inspanningsverplichting geldt.
De hogeschool heeft pas in juni 2020 een gesprek met de werknemer gevoerd om herplaatsingsmogelijkheden te bespreken, terwijl in oktober 2019 al duidelijk was dat het lectoraat zou eindigen. Bovendien is niet duidelijk welke herplaatsingsmogelijkheden de hogeschool in juni 2020 heeft onderzocht. In januari-februari 2021 heeft de hogeschool de werknemer in het kader van haar inspanningsverplichting een vacatureoverzicht gestuurd. De hogeschool heeft echter nagelaten de functieomschrijvingen van de verschillende vacatures toe te voegen, waardoor het voor de werknemer lastig was te beoordelen of sprake is van passende functies. Verder is niet gebleken dat de werknemer niet op een lesgevende functie ingezet zou kunnen worden. Tot slot heeft de werknemer een minor mede ontwikkeld, en daarin ook lesgegeven, en heeft de hogeschool niet voldoende gemotiveerd waarom de werknemer daar na het aflopen van het lectoraat niet op ingezet is.