Datum uitspraak: 06-06-2007
Nummer uitspraak: 103463
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft het dienstverband met onmiddellijke ingang opgezegd wegens een dringende reden. Daartegen heeft appellant beroep ingesteld. Hangende het beroep heeft de Voorzitter van de Commissie reeds uitspraak in voorlopige voorziening gedaan, inhoudende dat de werkgever ook na de ontslagdatum salaris is verschuldigd. Vervolgens heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk ontbonden. Daarop heeft de werkgever de ontslagbeslissing ingetrokken. De werknemer heeft zijn beroep gehandhaafd.
De Voorzitter doet uitspraak in vereenvoudigde behandeling: er is geen voor beroep vatbare beslissing meer en de kantonrechter zal zich in een eventueel volgende procedure zelfstandig een oordeel vormen zonder daarbij gebonden te zijn aan een uitspraak van de Commissie. De werknemer heeft geen belang bij een oordeel van de Commissie.
Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.