Datum uitspraak: 22-05-2006
Nummer uitspraak: 103169
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking. De beroepstermijn is met meer dan 5 maanden overschreden. De werknemer heeft niet eerder beroep ingesteld omdat hij de hem toegestuurde papieren uit boosheid ongelezen vernietigd heeft.
In de bestreden beslissing is de mogelijkheid van beroep bij de Commissie vermeld. Dat de werknemer van deze verwijzing geen kennis heeft genomen omdat hij de beslissing van de werkgever ongelezen heeft vernietigd, komt voor rekening en risico van de werknemer. De termijnoverschrijding is niet verschoonbaar. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.