Datum uitspraak: 17-12-2009
Nummer uitspraak: 104327 / 104371
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Beroep naar aanleiding van de ontvangst door werkneemster van een voorlopig rooster alsmede beroep naar aanleiding van de ontvangst van een brief van de werkgever inhoudende een verbod een leerlinge te begeleiden. De beroepen zijn feitelijk gericht tegen de beëindiging van de tijdelijke uitbreiding van de betrekking van werkneemster per 1 augustus 2008. Werkneemster heeft tegen deze beëindiging destijds geen beroep ingesteld. Nu zij zich reeds sedert mei 2009 van rechtskundige bijstand heeft voorzien en vervolgens nog heeft gewacht tot 22 september 2009 met het instellen van beroep kan niet worden gesteld dat zij zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs verlangd kan worden beroep heeft ingesteld. De termijnoverschrijding is niet verschoonbaar.
Beroepen kennelijk niet-ontvankelijk.