Datum uitspraak: 11-11-2011
Nummer uitspraak: 105120
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaar tegen benoeming als Docent LC.
De docent voert aan dat haar bezwaar louter betrekking heeft op de termijn waarbinnen de werkgever zijn besluit heeft genomen. Zij heeft geen inhoudelijk bezwaar tegen de beslissing van de werkgever aangevoerd.
Het bezwaar van de docent betreft niet de beschrijving of de waardering van haar functie. Zij heeft niet duidelijk weten te maken dat zij in haar belang is getroffen door de, overigens door de werkgever weersproken, overschrijding van de beslistermijn. Dat van termijnoverschrijding sprake is geweest, is de Commissie overigens niet gebleken. Bezwaar kennelijk ongegrond.