Datum uitspraak: 06-06-2016
Nummer uitspraak: 106879
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een docente is ontslagen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid. 
De Commissie van Beroep heeft op 3 december 2015 tussenuitspraak gedaan en legt de werkgever de verplichting op een deskundigenoordeel bij het UWV te vragen. Intussen wordt de arbeidsovereenkomst tussen partijen door de kantonrechter ontbonden waarbij het ontslagbesluit wordt vernietigd. De werkneemster is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond. 

Toelichting
De Commissie doet uitspraak voor zover de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep niet in stand zou blijven.
Uit het door de werkgever alsnog gevraagde deskundigenoordeel blijkt dat herstel van de werkneemster binnen de termijn van 6 maanden niet was uitgesloten. Daarmee is niet voldaan aan de vereisten om tot ontslag wegens arbeidsongeschiktheid te komen. Om deze reden kan het ontslag niet in stand blijven.