Datum uitspraak: 07-10-2010
Nummer uitspraak: 104668
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer kaart een geschil aan met betrekking tot het door de werkgever gevoerde taakbeleid in het cursusjaar 2008-2009, alsmede met betrekking tot de vraag of de interne geschillencommissie van de werkgever in de behandeling van een door de werknemer ingediend geschil in 2008 zijn werk adequaat heeft uitgevoerd.
De werknemer is niet meer in dienst van de werkgever zodat een oordeel van de Commissie niet kan leiden tot een andere toepassing in de toekomst van de cao-bepalingen waarvan hij uitleg vraagt. Van een financieel belang dat zou voortvloeien uit een verkeerde toepassing in het verleden van de cao-bepalingen voor de werknemer, is niet gebleken.
De Voorzitter oordeelt dat de Commissie kennelijk niet-bevoegd is het verzoek van de werknemer te behandelen.

Trefwoorden: