Datum uitspraak: 04-11-2015
Nummer uitspraak: 106871
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is vanuit het speciaal onderwijs in groep 5 op (een reguliere) school gekomen. Nadat het in eerste instantie volgens ouders goed ging, werd hun zoon steeds meer gepest. Volgens klagers heeft de school onvoldoende gedaan om het pesten aan te pakken. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. Er was geen sprake van pesten en de school heeft adequaat gereageerd op signalen van klagers over mogelijk pesten.

Toelichting
Niet vastgesteld is kunnen worden dat er inderdaad sprake was van pesten. Eerder lijkt het erop dat zich op school enkele los van elkaar staande incidenten rond de leerling hebben afgespeeld. De school heeft wel adequaat gereageerd op de signalen van de ouders, die zich zorgen over hun kind maakten.
Er zijn gesprekken gevoerd en er zijn concrete afspraken gemaakt die ook zijn nagekomen.
Bovendien heeft de school goed gereageerd op de voorvallen rond de leerling.

Trefwoorden: