Datum uitspraak: 10-09-2007
Nummer uitspraak: 103511
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De beroepstermijn is met veertien dagen overschreden. De werkgever heeft aangegeven dat de werknemer binnen zes weken in beroep kon gaan bij de Commissie en binnen zes maanden bij de klachtencommissie van de werkgever. De werknemer voert aan dat hij eerst heeft geprobeerd om intern met de werkgever het geschil op te lossen. Hij wilde hiervoor de termijn van zes maanden benutten. Na enige tijd kwam hij tot de overtuiging dat dit niet zinvol was en heeft hij besloten alsnog beroep in te stellen. De werkgever heeft voldoende duidelijk aangegeven welke keuzes de werknemer had bij het aanvechten zijn beslissing. Indien hij de mogelijkheid van beroep bij de Commissie open had willen houden naast zijn gang naar de interne commissie had hij zekerheidshalve binnen de termijn van zes weken beroep bij de Commissie dienen in te stellen. Beroep niet ingesteld zo spoedig mogelijk als redelijkerwijze verlangd kon worden.
Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.