Datum uitspraak: 23-07-2008
Nummer uitspraak: 103763
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft ruim vier maanden te laat beroep ingesteld. De werknemer werd reeds vóór zijn ontslag bijgestaan door een rechtsgeleerd raadsman die beroepshalve op de hoogte is of behoort te zijn van de rechtsmiddelen die open staan tegen een ontslagbeslissing. Om deze reden kan evenmin aanvaard worden dat de werknemer tijdig beroep heeft ingediend nadat hij kennis nam van de beroepsmogelijkheid in de conclusie van antwoord in de procedure bij de Rechtbank. Zelfs als toelaatbaar zou zijn dat vanaf dit moment beroep zou kunnen worden ingesteld, dan nog had dit binnen korte tijd - dat wil zeggen uiterlijk binnen twee weken - moeten gebeuren. Het is niet zo dat vanaf het moment van bekend worden van de beroepsmogelijkheid een geheel nieuwe termijn van zes weken begint te lopen. Dat de werknemer reeds door een brief van 06-07-2006 beroep heeft ingediend is niet juist. De brief van de werkgever waartegen de brief van de werknemer zich richtte is slechts een aankondiging van een ontslag op termijn en vormt op zich geen voor beroep vatbare beslissing. De werknemer kon hiertegen derhalve geen beroep indienen. Termijnoverschrijding is niet verschoonbaar. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.