Datum uitspraak: 19-08-2010
Nummer uitspraak: 104635
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft niet tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing van de werkgever. De werknemer heeft aangevoerd dat de opzeggingsbrief nog geen definitieve opzegging was omdat gesproken werd over de voorgenomen beëindiging waarbij de werkgever nog een nadere toelichting zou geven. Uit de inhoud van de brief en uit de dankzegging voor de verrichte werkzaamheden volgt onomstotelijk dat sprake is van een definitieve opzegging van de arbeidsovereenkomst. Daarenboven vermeldt de beslissing de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Commissie. Een latere brief van de werkgever verstrekt slechts informatie over het vinden van een nieuwe baan en kan redelijkerwijze niet als toelichting op de opzegging worden gezien. Voorts is niet gebleken van enige toezegging van de werkgever om nog een nadere toelichting te verstrekken. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk vanwege niet-verschoonbare termijnoverschrijding.