Datum uitspraak: 09-07-2009
Nummer uitspraak: 104218
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer heeft gedurende 19 jaar een tijdelijke benoeming gehad van tenminste 0.1 fte, bovenop zijn vaste volledige dienstverband. Werkgever heeft bij brief van 29 mei 2008 meegedeeld dat de tijdelijke uitbreiding van het dienstverband per 1 augustus 2008 van rechtswege kwam te vervallen. Daartegen is beroep ingesteld bij beroepschrift van 15 juni 2009. De gevolgen van de bewuste keuze om niet binnen de beroepstermijn of  zo spoedig mogelijk als kon worden verwacht beroep in te stellen - werknemer wilde de goede verstandhouding niet schaden - komen voor rekening en risico van de appellant. De Voorzitter merkt ten overvloede op dat de Commissie in eerdere uitspraken reeds heeft geoordeeld dat overuren op grond van artikel H-23 CAO-BVE alleen tijdelijk kunnen zijn en dus ook niet na drie jaar vast worden. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.