Datum uitspraak: 14-04-2016
Nummer uitspraak: 107155
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is geschorst na een incident waarbij hij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Vervolgens volgt een voornemen tot verwijdering. Ondertussen maakt de leerling vanaf huis zijn schoolwerk.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond omdat onvoldoende invulling is gegeven aan de zorgplicht van het schoolbestuur.

Toelichting
Het  voornemen om de leerling te verwijderen is redelijk geweest omdat de leerling zich grensoverschrijdend heeft gedragen en de veiligheid van medewerkers van school in het geding is geweest. Wel heeft de school onvoldoende invulling gegeven aan de zorgplicht. De school moet actiever op zoek naar een andere school voor deze leerling en direct inzetten op het bewaken van een ononderbroken leerproces voor de leerling. De school had de mogelijkheid van een tijdelijke plaatsing op het opdc moeten bespreken met de ouders.