Datum uitspraak: 13-01-2016
Nummer uitspraak: 107048
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling in groep 7 wordt verwijderd nadat hij tot twee keer toe, kort na elkaar, met meubilair heeft gegooid. De leerling is inmiddels toegelaten op een school voor speciaal onderwijs. In voorgaande jaren was het gedrag van de leerling wisselend. De leerling werd begeleid vanuit de basisondersteuning. Zijn ouders zijn van mening dat de school eerder extra ondersteuning had moeten aanvragen bij het samenwerkingsverband. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling is meerbegaafd en begeleid vanuit de basisondersteuning. Dat is conform het schoolondersteuningsprofiel. Het gedrag van de leerling in voorgaande schooljaren was wisselend en voor zijn begeleiding zijn individuele handelingsplannen opgesteld. Aan het eind van groep 6 ging het heel goed. Er was toen, en ook daarvoor, geen aanleiding om extra ondersteuning aan het samenwerkingsverband te vragen.
De incidenten in groep 7 volgden elkaar snel op en leverden gevaarlijke situaties op voor de leerling zelf, de medeleerlingen en de leerkrachten. Hierdoor is een acute situatie ontstaan, waarbij de school voorrang mocht geven aan herstel van een veilige, werkbare school door de leerling definitief te verwijderen en te verwijzen naar een onderwijsomgeving die aan hem beter passende zorg kan bieden.