Datum uitspraak: 06-07-2016
Nummer uitspraak: 107243
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het schoolbestuur heeft twee leerlingen van school verwijderd omdat hun moeder aanhoudend voor onrust op de school zorgt.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De moeder heeft op social media opgeroepen tot verzet van andere ouders en heeft ook op andere manieren voor onrust op de school gezorgd. Het gedrag van de moeder rechtvaardigt mogelijk verwijdering van de kinderen van school. Maar daarbij had het schoolbestuur de belangen van de kinderen moeten meewegen. Bijvoorbeeld het belang om de toetsen aan het einde van het jaar nog op de school te kunnen afleggen. Ook heeft het schoolbestuur onvoldoende geprobeerd de zaak op een andere manier op te lossen, bijvoorbeeld door een schoolverbod voor de moeder in combinatie met bemiddeling. Het schoolbestuur had pas tot verwijdering van de leerlingen mogen overgaan nadat gebleken was dat er geen redelijke alternatieven meer resteerden.

Trefwoorden: