Datum uitspraak: 25-06-2019
Nummer uitspraak: 108741
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer heeft van zijn werkgever een besluit over onthouden promotie gekregen. Hij is het daar niet mee eens en stelt beroep in. Het beroep is buiten de geldende termijn van 6 weken ingediend. De Voorzitter van de Commissie verklaart het beroep kennelijk niet-ontvankelijk. Daartegen gaat de werknemer in verzet bij de Commissie

Uitspraak van de Commissie
Het verzet is ongegrond.

Toelichting
De werkgever heeft in zijn besluit verwezen naar een website. De werknemer heeft de daar genoemde beroepstermijn van 6 weken geïnterpreteerd als 6 werkweken. Daarvoor was geen aanleiding. De werknemer had zijn idee over de geldende termijn tijdig moeten toetsen.  

Trefwoorden: