Datum uitspraak: 16-01-2012
Nummer uitspraak: 105005
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Voorzitter van de Commissie van Beroep BVE heeft een door de werknemer ingesteld beroep tegen een beslissing van haar werkgever kennelijk niet ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de beroepstermijn. In verzet oordeelt de Commissie dat het beroepschrift niet tijdig is verzonden. De overschrijding van de termijn is voorts niet verschoonbaar te achten: werknemer werd bijgestaan door een professionele rechtsbijstandverlener. Verzet ongegrond.

Trefwoorden: