Datum uitspraak: 13-11-2008
Nummer uitspraak: 103912
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Voorzitter heeft in vereenvoudigde behandeling het beroep niet ontvankelijk verklaard vanwege niet verschoonbare termijnoverschrijding. Daartegen is verzet gedaan. Op 27 juni 2006 is de werknemer geïnformeerd over de toekomst van de Instroom/doorstroombanen. Hier heeft de werknemer bij brief van 6 juli 2006 tegen geprotesteerd. Bij beslissing van 28 september 2007 heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd. Tegen deze opzegging is een procedure aanhangig gemaakt bij de kantonrechter. Tevens heeft de werknemer bij schrijven van 21 april 2008 beroep tegen het ontslag ingesteld. De brief van 27 juni 2007 is niet meer dan een schrijven van de werkgever, waarin hij de gevolgen van het wegvallen van subsidie schetst. Weliswaar noemt de brief als laatste gevolg dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd, maar daarmee is de brief nog geen opzegging. De werknemer had zich reeds 28 november 2007 voorzien van bijstand door een rechtsgeleerd raadsman die verondersteld wordt op de hoogte te zijn van de beroepsgang en de beroepstermijn. Verzet ongegrond.

Trefwoorden: