Datum uitspraak: 17-06-2013
Nummer uitspraak: 105718
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de werkgever om het dienstverband op te zeggen wegens arbeidsongeschiktheid.
De Voorzitter van de Commissie heeft het beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard wegens niet verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn (uitspraak 105637)
Ook in verzet is niet gebleken van omstandigheden, op grond waarvan de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar is. Verzet ongegrond.

Trefwoorden: