Datum uitspraak: 18-03-2003
Nummer uitspraak: 102233
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het verzet is niet binnen de geldende termijn van veertien dagen gedaan. De werknemer beroept zich op onwetendheid en stelt dat bij de verzending van de uitspraak ten onrechte niet is vermeld dat verzet mogelijk was. De Commissie overweegt dat het reglement van de Commissie geen verplichting tot vermelding van de mogelijkheid van verzet inhoudt en de werknemer zich niet kan beroepen op onwetendheid omdat hij in de procedure werd bijgestaan door een rechtsgeleerde raadsvrouwe zodat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. Verzet niet-ontvankelijk.