Datum uitspraak: 22-03-2022
Nummer uitspraak: 2022021616
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De Commissie heeft uitspraak gedaan in een beroep tegen een overplaatsing (zaaknummer 109461). Het beroep is gegrond verklaard. Verzoeker verzoekt herziening van deze uitspraak omdat na de uitspraak van de Commissie de Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators heeft geoordeeld dat in een tussen partijen gevoerde mediation meerdere gedragsregels zijn overtreden. Dit maakt volgens verzoeker dat een overweging in de uitspraak over mediation buiten beschouwing moet worden gelaten.

Uitspraak van de Voorzitter
Het verzoek is kennelijk ongegrond.

Toelichting
Het verzoek voldoet niet aan de criteria die gelden voor herziening van een uitspraak.
De uitspraak van de Tuchtcommissie dateert van na de uitspraak van de Commissie, terwijl het bij een herziening moet gaan om feiten of omstandigheden die dateren van voor de uitspraak van de Commissie. Bovendien heeft de Commissie het beroep gegrond verklaard. Herziening zoals verzoeker dat ziet zal dan ook niet leiden tot een andere uitspraak. Deze blijft immers gegrond.