Datum uitspraak: 06-07-2020
Nummer uitspraak: 109249
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling vertoont gedragsproblemen en de school laat hem niet meer toe tot het onderwijs. De school zegt dat zij een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) heeft aangevraagd, maar het samenwerkingsverband heeft geen beslissing over een tlv genomen. Verzoekers dienen een verzoek bij de Commissie in.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school heeft onvoldoende regie gevoerd op de afhandeling van de tlv-aanvraag. Zij heeft onvoldoende invulling gegeven aan de zorgplicht om voor de leerling een passende onderwijsplek te vinden. De leerling zit hierdoor sinds december 2019 thuis.