Datum uitspraak: 20-09-2019
Nummer uitspraak: 108928
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling doubleert 6 VWO. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die het examenjaar overdoen. De moeder van de leerling is het hiermee niet eens. Een ontwikkelingsperspectief is volgens haar bedoeld voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dat is bij haar zoon niet het geval. Op verzoek van de moeder heeft de school het ontwikkelingsperspectief voor haar zoon ingetrokken.

Voorzittersbeslissing
Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
De moeder heeft geen belang bij een advies van de Commissie omdat het ontwikkelingsperspectief inmiddels is ingetrokken door de school.