Datum uitspraak: 21-01-2021
Nummer uitspraak: 109569
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school deelt de (gescheiden) ouders van een leerling mee dat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van hun zoon, en wil hem tijdelijk elders plaatsen. Moeder meent dat sprake van verwijdering is en dat de school tekort is geschoten bij het opstellen van het opp. De vader voegt zich later in de procedure als belanghebbende.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond ten aanzien van de verwijdering. Het verzoek is gegrond ten aanzien van het opp. 

Toelichting
Met de tijdelijke plaatsing van de leerling wil verweerder een volgende stap in het proces zetten om de gedragsproblematiek van de leerling en de daarop te ondernemen actie op een heldere en 
gestructureerde manier in kaart te brengen. Gelet op de ernst van de problematiek is deze beslissing redelijk.
Over het opp heeft de school, in strijd met de regels, geen op overeenstemming gericht overleg met de moeder gevoerd en haar niet expliciet om instemming met het handelingsdeel gevraagd.