Datum uitspraak: 23-03-2020
Nummer uitspraak: 109102
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school wil de leerling van school verwijderen omdat de leerling bij herhaling grensoverschrijdend gedrag vertoont, leerlingen bedreigt, het gezag van de school niet aanvaardt en zo de veiligheid op de school in gevaar brengt.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Op grond van het gedrag van de leerling heeft de school in redelijkheid kunnen beslissen dat een grens is bereikt en de leerling niet meer kan worden toegelaten. De school heeft echter geen regie gevoerd om tot ondersteuning en een passend onderwijsaanbod voor de leerling te komen. De school heeft het opp niet met de ouders besproken. Er is pas laat contact opgenomen met het samenwerkingsverband, de mogelijkheden van afstandsonderwijs zijn onvoldoende benut en het schoolbestuur heeft onvoldoende aangedrongen op een snelle bespreking in het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband.