Datum uitspraak: 12-03-2020
Nummer uitspraak: 109090
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school wil de leerling van school verwijderen, omdat de leerling in korte tijd betrokken was bij drie incidenten die de school ernstig vindt en die de veiligheid op school in gevaar brengen. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
Bij de verschillende incidenten was sprake van grensoverschrijdend gedrag van de leerling. De school heeft na het eerste incident begeleiding ingezet en is gestart met nader onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Maar doordat de incidenten zich in zeer korte tijd opvolgden, heeft de school onvoldoende de tijd en de gelegenheid gehad om verder onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het effect van de ingezette begeleiding. De incidenten verschillen van ernst en aard van elkaar, maar waren zodanig dat de school deze als ernstig en als een bedreiging voor de veiligheid mag opvatten. De school heeft hierbij zwaar mogen laten meewegen dat de leerling een imitatiewapen dat niet van echt te onderscheiden is, naar school had meegenomen. De school heeft in redelijkheid tot de voorgenomen verwijdering kunnen besluiten.