Datum uitspraak: 10-08-2005
Nummer uitspraak: 102923
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is als docent overgeplaatst in verband met verstoorde verhouding met het team. De Voorzitter is niet tot de conclusie gekomen dat er binnen de betreffende locatie sprake is van een zodanig scheef gegroeide situatie dat overplaatsing van de werknemer dringend noodzakelijk is. Het oordeel dat sprake is van een zodanig dringende situatie die overplaatsing noodzakelijk maakt, dient - in conflictueuze situaties als hier aan de orde - gelet op het diffamerende karakter dat overplaatsing onder omstandigheden kan krijgen, te worden gegrond op een gedegen en zorgvuldig onderzoek, uit te voeren door iemand die niet direct betrokken is in het veronderstelde conflict. Zodanig onderzoek ontbreekt. De gewraakte beslissing voldoet derhalve niet aan de zorgvuldigheidseisen die daaraan gesteld kunnen worden. Niet is gebleken van een zodanig geëscaleerde situatie dat overplaatsing in afwachting van de resultaten van het onderzoek en de beoordeling daarvan door bijvoorbeeld het bestuur niet afgewacht kon worden. Gevraagde voorziening toegewezen.
De Voorzitter heeft aansluitend op de behandeling ter zitting mondeling uitspraak gedaan.