Datum uitspraak: 20-09-2002
Nummer uitspraak: 102125
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is 20 jaar in dienst bij de hogeschool en was de afgelopen 7 jaar gedetacheerd bij een BV, (klein)dochter van de hogeschool. De BV heeft de werknemer bij wijze van ordemaatregel uit zijn functie gezet. De hogeschool voert aan dat de Commissie niet bevoegd is omdat het een besluit betreft van een zelfstandige rechtspersoon die geen HBO-instelling is en niet is aangesloten bij de Commissie. De Voorzitter oordeelt dat de schorsing aan de hogeschool is toe te rekenen. Een andere redenering zou erop neerkomen dat aan een werknemer van een HBO-instelling die verplicht is aangesloten bij de Commissie van Beroep, een rechtsgang wordt onthouden. Dit acht de Voorzitter niet redelijk nu de kleindochter volledig is gelieerd aan de hogeschool en de hogeschool de werknemer geen werkzaamheden laat verrichten. De Voorzitter is voorts van oordeel dat met voldoende mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat de Commissie van Beroep het beroep in de bodemprocedure op formele gronden gegrond zal verklaren. Voorziening toegewezen.