Datum uitspraak: 08-07-2015
Nummer uitspraak: 106863
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Voorzitter van de Commissie van Beroep PO (uitspraak in voorlopige voorziening)

Situatie
Een werknemer voert een procedure bij de Commissie van Beroep over beëindiging van een deel van zijn betrekking. In die procedure legt hij een verklaring van zijn ex-leidinggevende over. Deze verklaring komt niet overeen met de verklaring die de ex-leidinggevende heeft verstrekt. De werknemer wordt hierop op staande voet ontslagen. Hij verzoekt de Voorzitter om een voorlopige voorziening te treffen inhoudende doorbetaling van salaris.

Uitspraak Voorzitter
De Voorzitter wijst het verzoek af. Het is waarschijnlijk dat de Commissie van Beroep het beroep tegen het ontslag ongegrond zal verklaren. 

Toelichting
De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst voor zover vereist ontbonden op grond van een dringende reden: hij kwalificeert de valse voorstelling van zaken als bedrog als bedoeld in artikel 7:678 lid 2 sub d BW. Het is niet waarschijnlijk dat de Commissie van Beroep een ander oordeel zal hebben. Het is dus niet met voldoende mate van waarschijnlijkheid aan te nemen dat de Commissie van Beroep het beroep van de werknemer in de bodemprocedure gegrond zal verklaren. Daarom wijst de Voorzitter de gevraagde voorziening niet toe.