Datum uitspraak: 21-01-2003
Nummer uitspraak: 102230
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkgever heeft werkneemster - coördinator van een afdeling - geschorst op grond van art. H-38 CAO-BVE omdat hem signalen hebben bereikt over de wijze waarop zij de financiële gang van zaken op haar afdeling heeft vormgegeven. De werkneemster ontkent de noodzaak tot schorsing en wenst inzage in een door de werkgever gemaakte rapportage. De werkneemster is hiervoor al geschorst op grond van artikel H-37 van de CAO-BVE. De voorzitter oordeelt dat de CAO-BVE toestaat dat een schorsing gebaseerd op artikel H-37 wordt gevolgd door een schorsing op grond van artikel H-38. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat er op de afdeling van de werkneemster sprake was van onprofessionele behandeling van geldstromen en daarmee gepaard gaande vraagtekens die door medewerkers van de afdeling zijn gezet bij het functioneren van de werkneemster. Werkneemster heeft nog geen verantwoording afgelegd over haar handelwijze. Dit is voldoende ernstig om schorsingsbesluit te dragen. Inzage in interne rapportage is in de huidige stand van zaken nog niet aan de orde.
Gevraagde voorziening wordt geweigerd.

Trefwoorden: