Datum uitspraak: 26-04-2022
Nummer uitspraak: 2022027589
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Leerlingen beschuldigen de werknemer van grensoverschrijdend gedrag. De werkgever biedt, na gesprekken met de werknemer, een coaching traject aan waarbij de werknemer gedurende het traject van zijn taken ontheven zal worden. De werknemer is niet akkoord met de ontheffing van zijn taken. Hierop schorst de werkgever de werknemer en legt hem een berisping op.   

Uitspraak van de Voorzitter 
De gevraagde voorziening wordt afgewezen.

Toelichting
De werknemer herkent zich niet in het over hem geschetste beeld en partijen zijn er niet in geslaagd om nadere afspraken te maken over hoe het coaching traject moet worden vormgegeven. In deze situatie is het treffen van de gevraagde voorziening niet wenselijk. Eerst moeten in het begeleidingstraject verdere stappen gezet worden, voordat er voldoende basis gecreëerd kan zijn om terugkeer op een veilige wijze zowel voor de school als voor de werknemer te realiseren. De belangen van de werkgever gaan boven het belang van de werknemer om zijn werkzaamheden weer te kunnen hervatten. Het verzoek wordt daarom afgewezen.