Datum uitspraak: 22-06-2022
Nummer uitspraak: 2022031483
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer ontvangt een leerling (en haar moeder) bij hem thuis voor onderwijsactiviteiten. Een paar dagen later doen de ouders van de leerling een melding bij de school over aanrakingen die tijdens de afspraak zouden hebben plaatsgevonden. De werkgever besluit onderzoek in te stellen naar de gang van zaken en in dat kader de werknemer te schorsen. Omdat het onderzoek na vier weken nog niet was afgerond, heeft de werkgever de schorsing verlengd.

Uitspraak van de Voorzitter
De gevraagde voorziening wordt afgewezen.

Toelichting
Op het moment dat bij een werkgever een melding binnenkomt over mogelijk grensoverschrijdend gedrag, is het begrijpelijk dat een werkgever daar onderzoek naar wil doen en dat aanwezigheid van de werknemer niet wenselijk is. 
Dat de schorsing nog niet is beëindigd, is mede te wijten aan de werknemer, die het verzoek van de werkgever om een gesprek, heeft afgehouden. Er zijn daarom onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat het beroep in de hoofdzaak gegrond zal worden verklaard.