Datum uitspraak: 18-06-2021
Nummer uitspraak: 2021007954
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkneemster wordt overgeplaatst omdat zij onvoldoende in staat wordt geacht een bijdrage te leveren aan gewenste ontwikkeling van de school.
Zij zou remmend en belemmerend gedrag vertonen.

Uitspraak van de Voorzitter
Het verzoek wordt toegewezen.

Toelichting
De werkgever was tot voor kort zeer positief over de werkneemster. Dat de werkneemster remmend en belemmerend gedrag zou vertonen is daarmee in tegenspraak en de werkgever zou dit daarom meer en beter moeten onderbouwen.