Datum uitspraak: 18-03-2022
Nummer uitspraak: 2022025444
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Vanwege een conflictsituatie met een aantal collega's en de directeur meldt de werknemer zich ziek. Op advies van de bedrijfsarts wordt een mediationtraject opgestart. Enige tijd later wordt het traject beëindigd zonder dat partijen tot afspraken zijn gekomen. Werkgever en werknemer komen vervolgens overeen dat de werknemer niet zal terugkeren naar de school. Kort daarna geeft de werknemer aan dat ze terugkomt op haar eerdere toezegging en wel wil terugkeren naar de school. Volgens de werkgever is dat geen optie meer, en die besluit de werknemer toch over te plaatsen.

Uitspraak van de Voorzitter
Het verzoek wordt afgewezen.

Toelichting
De bedrijfsarts heeft aangegeven dat de werknemer kan starten met re-integreren op een andere school, omdat op haar eigen school nog steeds een conflict bestaat. Omdat re-integratie op de eigen school (nog) niet aan de orde is, ontbreekt het spoedeisend belang voor de werknemer voor het treffen van een voorlopige voorziening. Ook als het overplaatsingsbesluit geschorst zou worden, zou de werknemer door de arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden kunnen gaan verrichten op haar eigen school. De bodemprocedure kan daarom worden afgewacht.