Datum uitspraak: 09-12-2015
Nummer uitspraak: 106997
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder heeft via chat/sms intensief contact gehad met een vriendje en klasgenoot van haar zoon, die nu in groep 8 zitten. Veilig Thuis heeft geconcludeerd dat dit contact pedagogisch ongepast dan wel onhandig was. De moeder heeft destijds ieder contact met de leerling verbroken en ermee ingestemd dat zij tijdelijk niet zou deelnemen aan schoolactiviteiten. Na bijna een jaar, wil ze graag weer deelnemen aan schoolactiviteiten van haar dochter in groep 7. De school staat dit niet toe.

Advies van de Commissie
De klacht over het niet mogen deelnemen aan schoolactiviteiten van groep 7 is gegrond.

Toelichting
Niet is in te zien waarom klaagster niet zou kunnen deelnemen aan activiteiten van groep 7 buiten de school, aangezien er daarbij geen enkel contact is met de leerling. Ook voor het niet mogen meedoen met schoolactiviteiten van groep 7 binnen de school is onvoldoende reden. In de verklaring van de psycholoog van de leerling, staat dat moeilijk te voorspellen is wat de invloed op de leerling zal zijn bij contact met de moeder. De aanwezigheid van de moeder in een ander klaslokaal kan niet zonder meer als 'contact' worden aangemerkt en wat de psycholoog over contact heeft aangegeven, is geen reden om de moeder uit te sluiten van schoolactiviteiten in een ander klaslokaal.

Trefwoorden: