Datum uitspraak: 12-01-2017
Nummer uitspraak: 107469
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling zou volgens de school door zijn gedrag onveilige situaties in de klas veroorzaken. Nadat de leerling is geschorst gaat het bij terugkeer op de school met extra begeleiding enige tijd goed, maar daarna vervalt de leerling in zijn oude gedrag. De school heeft geconcludeerd dat haar mogelijkheden om de leerling te begeleiden waren uitgeput en heeft een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd en ook gekregen. De school heeft de leerling vervolgens van school verwijderd. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting 
Bij verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet deugdelijk onderzoek zijn verricht naar het ontwikkelingsperspectief en de voor school resterende begeleidingsmogelijkheden. Hoewel er wel gewerkt is met een ontwikkelingsperspectief heeft de school onvoldoende onderbouwd dat het voor haar niet langer mogelijk was om de leerling te begeleiden. Naar aanleiding van de terugval in het gedrag van de leerling had het voor de hand gelegen om in samenspraak met de ouders nader onderzoek te laten verrichten naar de oorzaak van de terugval. In plaats daarvan heeft de school echter gekozen voor verwijdering van de leerling.