Datum uitspraak: 22-07-2019
Nummer uitspraak: 108751
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit in het vierde jaar van een vijfjarig vmbo-tl traject. Hij volgt de ambachtelijke stroom, hetgeen inhoudt dat de leerling in kleinere klassen zit met vaste docenten en aanvullende ondersteuning ontvangt zoals huiswerkbegeleiding en steunlessen. De leerling doubleerde al eens een jaar op het vmbo. In april van het vierde jaar blijkt dat de leerling niet over kan naar het vijfde jaar (examenjaar) omdat hij teveel onvoldoendes heeft. Het schoolbeleid staat twee doublures niet toe en daarom wil de school de leerling verwijderen.
De ouders zijn het niet eens met de verwijdering: zij vinden dat de school onvoldoende rekening heeft gehouden met de ziekte van Pfeiffer die halverwege het vierde schooljaar bij de leerling is geconstateerd. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De leerling heeft van de school aanvullende ondersteuning gekregen in de ambachtelijke stroom en voor de ziekte van Pfeiffer. Die ondersteuning valt onder de basisondersteuning waarvoor geen ontwikkelingsperspectief nodig is.
De leerling voldoet niet aan de overgangsnormen. Ook dreigt hij twee keer te doubleren. Het extra jaar in het vijfjarig traject wordt namelijk als een doublure gezien. Het voorgenomen verwijderingsbesluit is redelijk.