Datum uitspraak: 27-07-2020
Nummer uitspraak: 109115
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
In een teamoverleg deelt de werkgever mee dat de afspraak is dat werknemers in principe van 9.00 tot 17.00 uur aanwezig moeten zijn op de werkplek. De werknemer is het daar niet mee eens, omdat hij altijd naar eigen inzicht vanuit huis heeft kunnen werken. Hij stelt dat er geen overleg is gevoerd over dat besluit en dat hierover ook niets is vastgelegd in een werktijdenregeling. 

Uitspraak van de Commissie
De werkgever heeft artikel 3.2 lid 1 cao mbo niet juist toegepast door van alle werknemers te eisen dat zij van 9.00 tot 17.00 uur aanwezig zijn op de werkplek, terwijl een werktijdenregeling zoals opgenomen in artikel 3.2 lid 1 cao mbo ontbreekt. 

Toelichting
De Commissie stelt vast dat de regeling geen individuele regeling is, maar een algemene regeling die geldt voor alle werknemers. Daarom dient een dergelijk besluit te volgen uit de werktijdenregeling zoals opgenomen in artikel 3.2 lid 1 cao mbo. De werkgever beschikt niet over een dergelijke regeling. Bovendien heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op de vaststelling van een werktijdenregeling. Ook daarvan is niet gebleken. 
Dit alles maakt dat de werkgever artikel 3.2 lid 1 cao mbo niet juist heeft toegepast.

Trefwoorden: