Datum uitspraak: 21-06-2002
Nummer uitspraak: 102054
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer maakt bezwaar tegen de ten aanzien van hem gevolgde procedure nu de werkgever hem onvoldoende bij de procedure heeft betrokken. Voorts is de werknemer van mening dat hij leiding aan het opleidingsteam heeft gegeven. De Commissie stelt allereerst vast dat de gevolgde procedure ten opzichte van de werknemer in eerste instantie niet geheel correct is verlopen. De Commissie is echter van oordeel dat de bij de interne bezwarencommissie gevolgde procedure de fouten in de procedure hersteld heeft. De werknemer is uitgebreid door de interne commissie gehoord waarbij vervolgens een gedegen en ampel gemotiveerd advies door deze commissie is opgesteld. Voor wat betreft het oordeel over de feitelijke werkzaamheden verwijst de Commissie naar de feiten zoals deze zijn vastgesteld door de interne bezwarencommissie. De Commissie overweegt verder dat haar is gebleken dat er op het ijkmoment een verwarrende situatie was nu de werknemer bij tijdelijke afwezigheid van leidinggevenden taken waarnam. Dit kan er echter niet toe leiden dat deze taken als formeel tot de functie behorende en als aan de werknemer opgedragen taken dienen te worden beschouwd; er is slechts sprake van vervanging.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: