10 van 4297 resultaten weergegeven

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: klacht over schooladvies is gegrond, omdat het onzorgvuldig tot stand is gekomen

Datum: 22 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Landelijke Week tegen Pesten en klachten over pesten op school

Datum: 21 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft de schorsing te laat schriftelijk bevestigd en de schorsing was niet dringend noodzakelijk.

Datum: 21 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109349

Beroep tegen onthouding promotie kennelijk ongegrond, omdat de aanspraak waarop de werknemer recht stelt te hebben is gebaseerd op een cao-bepaling die al vervallen was op het moment dat de werknemer in dienst trad van de werkgever.

Datum: 21 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109348

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak geschillencommissie WMS in instemmingsgeschil over duurzame samenwerking en sluiten dienstverleningscontract

Datum: 16 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. Ook bij verblijf in een residentiële instelling moet de school een ontwikkelingsperspectief vaststellen overeenkomstig de onderwijswetgeving.

Datum: 10 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109322

De indeling in de functie van medewerker gebouwbeheer en logistiek, niveau 2, is juist.

Datum: 9 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 109187

Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Datum: 8 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109075

Onderwijsgeschillen zoekt twee leden Raad van Toezicht

Datum: 4 september 2020
Type: Actueel

Nieuwsbrief september 2020 verschenen

Datum: 1 september 2020
Type: Actueel