10 van 4239 resultaten weergegeven

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 3 april 2020
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Nieuwsbrief april 2020 verschenen

Datum: 3 april 2020
Type: Actueel

WMS Congres en Infowms.nl gaan door na project Versterking medezeggenschap

Datum: 1 april 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Tijdelijk reglement werkwijze Commissies Onderwijsgeschillen tijdens bestrijding Coronavirus

Datum: 31 maart 2020
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Sectorale ontslagcommissie hbo

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: de zorgplicht van de school is niet oneindig

Datum: 31 maart 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Bereikbaarheid Onderwijsgeschillen tijdens coronacrisis

Datum: 31 maart 2020
Type: Actueel

Het jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs gepubliceerd

Datum: 30 maart 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Verzoek om schorsing van overplaatsing is bij wijze van voorlopige voorziening toegewezen. Er lijkt sprake te zijn van een overplaatsing waarvoor de procedure niet juist is gevolgd.

Datum: 23 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109156

Verzoek over voorgenomen verwijdering gegrond. Weliswaar is de leerling terecht niet meer toegelaten tot de school, maar daarbij is geen regie gevoerd bij het komen tot een passend onderwijsaanbod.

Datum: 23 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109102

Het beroep tegen een schorsing als ordemaatregel kennelijk niet-ontvankelijk. Omdat de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd, heeft de werknemer geen belang meer bij behandeling van het beroep.

Datum: 20 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108962