10 van 4594 resultaten weergegeven

Toename aantal bezwaren tegen herwaardering functies in het primair onderwijs

Datum: 13 oktober 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO

Klacht over de Veilig Thuismelding deels gegrond. Klachten over plaatsing op observatiegroep, ingezette hulp, advies sbo en de manier waarop moeder en haar dochter zijn behandeld door school ongegrond.

Datum: 07 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002311

Klacht over terugkeer leerkracht, die een relatie met de moeder van beide leerlingen heeft, ongegrond. De terugkeer van de leerkracht is van voldoende waarborgen voorzien.

Datum: 06 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021008614

Bezwaar tegen indeling als Onderwijsassistent B (schaal 5) is gegrond. De werkzaamheden rechtvaardigen een indeling in een functie op het niveau van schaal 7.

Datum: 05 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2021008416

Nieuwsbrief oktober 2021 verschenen

Datum: 04 oktober 2021
Type: Actueel

Inschrijving 15e WMS congres nu geopend! Aangepast aan huidig geldende coronaregels

Datum: 04 oktober 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand blijven omdat de leerling binnen het vso de ondersteuning zal ontvangen die hij nodig heeft.

Datum: 01 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021013107

Toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand blijven, omdat de leerling op dit moment het meest gebaat is bij onderwijs op het vso.

Datum: 01 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021013003

Onderwijsgeschillen en het coronavirus

Datum: 29 september 2021
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Nieuwe themapagina over het Integraal Kindcentrum (IKC)

Datum: 29 september 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)