10 van 4573 resultaten weergegeven

Landelijke Week Tegen Pesten en klachten over pesten op school

Datum: 27 september 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Vacature facilitaire duizendpoot – medewerker secretariaat met affiniteit voor audiovisuele ondersteuning bij Onderwijsgeschillen

Datum: 24 september 2021
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO

Het Integraal Kindcentrum (IKC)

Datum: 22 september 2021

Positie van de leerling bij Onderwijsgeschillen

Datum: 22 september 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Meten met de menselijke maat

Datum: 20 september 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Commissie voor Geschillen CAO-MBO: werkgever past cao juist toe bij herplaatsing wegens disfunctioneren

Datum: 15 september 2021
Type: Actueel
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 06 september 2021
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Nieuwsbrief september 2021 verschenen

Datum: 06 september 2021
Type: Actueel

Aanpassingen begrippen ’school’ en ‘bevoegd gezag’ in de Wms. Noodzaak, mogelijkheden en alternatieven

Datum: 03 september 2021

Instemmingsgeschil over functiebeschrijvingen logopedist en orthopedagoog. Het bevoegd gezag krijgt geen toestemming het besluit te nemen, omdat de (P)MR in redelijkheid heeft kunnen komen tot onthouding van de instemming.

Datum: 03 september 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021007525