10 van 4753 resultaten weergegeven

Jaarverslag Medezeggenschap 2021: aantal geschillen blijft vrijwel gelijk

Datum: 18 mei 2022
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Jaarverslag Klachten 2021: de klachten en andere activiteiten rond een goede klachtbehandeling

Datum: 18 mei 2022
Type: Actueel
Door: Commissie melden van een misstand en inbreuk op het Unierecht, Governancecommissie VO, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2021

Datum: 18 mei 2022
Door: Onderwijsgeschillen

Jaarverslag Rechtspositie & cao 2021: veel uitspraken over schorsing en functiewaardering

Datum: 17 mei 2022
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie OMO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Sectorale ontslagcommissie hbo

Telefonische bereikbaarheid van 16 mei tot en met 20 mei

Datum: 16 mei 2022
Type: Actueel

Stichting Onderwijsgeschillen zoekt Office Manager

Datum: 12 mei 2022
Type: Actueel

Nieuwsbrief mei 2022 verschenen

Datum: 09 mei 2022
Type: Actueel

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) zoekt nieuwe leden!

Datum: 09 mei 2022
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 09 mei 2022
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): de school mocht de leerling buiten de klas begeleiden

Datum: 09 mei 2022
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)