10 van 4525 resultaten weergegeven

Beperkte bereikbaarheid tot 20 augustus 2021

Datum: 21 juli 2021
Type: Actueel

Klacht over fysiek ingrijpen en onpedagogisch handelen door een leerkracht ongegrond. Er kan niet worden vastgesteld dat de leerkracht hardhandig of verwijtbaar heeft gehandeld.

Datum: 20 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109485

Klacht over lief en leed beleid niet-ontvankelijk. De ex-werknemer heeft geen bijzonder belang bij behandeling van de klacht.

Datum: 6 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109648

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 5 juli 2021
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Nieuwsbrief juli 2021 verschenen

Datum: 5 juli 2021
Type: Actueel

Procedure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) in beeld!

Datum: 30 juni 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Infographics procedure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Datum: 30 juni 2021

Terugkijken: presentatie advies Aanpassing begrippen ‘school’ en ‘bevoegd gezag’ in Wms.

Datum: 29 juni 2021
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Oproep: directeuren voor een focusgroep op 6 juli om 16.00 uur

Datum: 25 juni 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over uitschrijven van opleiding ongegrond. Het ROC heeft de student tijdig gewaarschuwd wat de gevolgen waren van het niet ondertekenen van de onderwijsovereenkomst.

Datum: 25 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109681