10 van 4026 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. Als de twee deskundigen het oneens zijn, is vereist dat een derde deskundigenverklaring de tlv ondersteunt.

Datum: 18 juni 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108711

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond omdat de verweerprocedure niet gevolgd is. De ontheffing van een deel van de werkzaamheden is een schorsing.

Datum: 14 juni 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108701

Beroep tegen verlenging schorsing als ordemaatregel gegrond omdat niet is gebleken dat het besluit bevoegd is genomen.

Datum: 7 juni 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108643

Geschil over weigering toelating tot vso-school gegrond omdat de school niet onderzocht heeft of andere passende arrangementen, dan die door ouders waren aangegeven, mogelijk zijn.

Datum: 6 juni 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108671

Nieuwsbrief juni 2019 verschenen

Datum: 5 juni 2019
Type: Actueel

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 5 juni 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 2018 verschenen

Datum: 4 juni 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs gegrond, omdat de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet voldoende is onderzocht en zijn onderwijsbehoeften te algemeen zijn verwoord

Datum: 4 juni 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108715

Geschil over verwijdering wegens herhaald bezit van een mes. De school moet alle redenen voor de verwijdering opnemen in de verwijderingsbeslissing.

Datum: 29 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108681

Geschil over voorgenomen verwijdering gegrond. De school had een actueel ontwikkelingsperspectief moeten opstellen en onderzoek moeten doen naar de resterende ondersteuningsmogelijkheden.

Datum: 27 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108661