10 van 3834 resultaten weergegeven

Leerkracht wordt berispt en overgeplaatst. Commissie van beroep funderend onderwijs doet uitspraak in het beroep.

Datum: 22 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Extra plaatsen beschikbaar in goedlopende workshops op het WMS congres

Datum: 17 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS over het inzetten van procedure tot ontslag van de bestuurder

Datum: 17 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Week van de mediation van 15 tot en met 19 oktober 2018

Datum: 15 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Casus mediation

Datum: 15 oktober 2018

Beroep tegen overplaatsing en berisping wegens weglopen leerlingen gegrond. Beroep tegen schorsing niet-ontvankelijk.

Datum: 15 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108263

Els Clarijs met pensioen

Datum: 9 oktober 2018
Type: Actueel

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in een adviesgeschil (108145) over het inzetten van een procedure tot ontslag van de bestuurder.

Datum: 9 oktober 2018
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beroep tegen waarschuwing is niet-ontvankelijk omdat de waarschuwing geen berisping is.

Datum: 9 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108240

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan is ongegrond, omdat er voldoende redenen voor waren.

Datum: 8 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108308