10 van 4097 resultaten weergegeven

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 17 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108821

Week van de mediation van 14 tot en met 18 oktober 2019

Datum: 14 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Afscheidsinterview Hilde Mertens in InfoMR

Datum: 9 oktober 2019
Door: Anka van Voorthuijsen

Afscheidsinterview Hilde Mertens in InfoMR

Datum: 9 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: een verwijderingsbesluit wegens drugsbezit moet evenredig zijn aan de ernst van de situatie

Datum: 9 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Nalevingsgeschillen over verkiezingen deelraad (DR) en schorsing DR-leden

Datum: 9 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108825 - 108904 - 108867

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 8 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108821

Bereikbaarheid Onderwijsgeschillen tot 8 november a.s.

Datum: 7 oktober 2019
Type: Actueel

Diverse nalevingsverzoeken en verzoeken in instemmingsgeschillen van de OMR zijn niet-ontvankelijk. Het nalevingsverzoek van de OMR over gebruik van het e-mailadres van de MR en het DigiDuif-account is toegewezen

Datum: 7 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108255/108519/108726 - 19.11

Geschil over weigering toelating. Het verzoek is gegrond omdat tien weken na aanmelding zijn verstreken zonder dat de leerling, die geen andere school heeft, daarna tijdelijk is ingeschreven

Datum: 4 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108897