10 van 4468 resultaten weergegeven

Uniek inzicht in context van thuiszittende leerlingen.

Datum: 9 april 2021
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 6 april 2021
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Nieuwsbrief april 2021 verschenen

Datum: 6 april 2021
Type: Actueel

Geschil over feitelijke verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende bewijs dat de leerling een overtreding heeft begaan.

Datum: 26 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109694

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): een gescheiden ouder zonder gezag heeft geen recht op toegang tot de communicatie-app van de school

Datum: 24 maart 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klachtbehandeling in het onderwijs: inkadering van het klachtrecht, artikel in Ars Aequi door Martin Ettema

Datum: 24 maart 2021
Door: Martin Ettema

Klacht over informatieverstrekking aan ouders zonder gezag ongegrond. De school voldoet ruimschoots aan haar informatieverplichting.

Datum: 24 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109471

Klacht over het niet doorstromen naar groep 3 ongegrond. De school heeft het overgangsprotocol gevolgd en in redelijkheid tot het besluit kunnen komen.

Datum: 24 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109460

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling komt vanwege zijn ondersteuningsbehoefte in een reguliere onderwijssetting niet tot leren.

Datum: 23 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109669

Klacht over informatieverstrekking ongegrond. De school heeft zorgvuldig en juist gehandeld bij de informatieverstrekking aan een gescheiden vader zonder gezag.

Datum: 23 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Publicatienummer: 109655