10 van 4620 resultaten weergegeven

Wendbare medezeggenschap in de praktijk op het online WMS congres!

Datum: 24 november 2021
Type: Actueel

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft zich onvoldoende ingespannen om met de moeder in gesprek te gaan over het plan van aanpak in het kader van de Variawet.

Datum: 22 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014356

Onderwijsgeschillen en het coronavirus

Datum: 16 november 2021
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over voorlopig schooladvies vmbo-t ongegrond. Het advies komt overeen met de ontwikkeling die de leerling de afgelopen jaren doormaakt.

Datum: 15 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021015445

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 03 november 2021
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Nieuwsbrief november 2021 verschenen

Datum: 03 november 2021
Type: Actueel

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): roc hoeft geen ander leerwerkbedrijf te zoeken voor student die tijdens zijn proeftijd is ontslagen

Datum: 02 november 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Onderwijsgeschillen zoekt lid Raad van Toezicht

Datum: 01 november 2021
Type: Actueel

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet te bevorderen naar 6 vwo.

Datum: 27 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021012675

Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). Het besluit kan in stand blijven omdat binnen het sbo aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan worden voldaan.

Datum: 27 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021014653