10 van 124 resultaten weergegeven

Terugblik op Expertmeeting medezeggenschap in Integrale Kindcentra, 18 maart 2016

Datum: 01 april 2016
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Symposium medezeggenschap in IKC, 31.03.17

Datum: 02 januari 2017
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Levendige discussie over medezeggenschap in IKC’s op 31 maart 2017

Datum: 25 april 2017
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

VN-verdrag handicap en doorwerking in rechtsverhouding tussen ouder en school

Datum: 07 april 2017
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Presentatie onderzoek naar medezeggenschap (v)mbo d.d. 4 oktober 2019

Datum: 01 juli 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO

Richtinggevende uitspraken 2019 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Datum: 09 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Tijdelijk reglement werkwijze Commissies Onderwijsgeschillen tijdens bestrijding Coronavirus

Datum: 31 maart 2020
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Sectorale ontslagcommissie hbo

Voorzitter Geschillencommissie passend onderwijs Jacques Dijkgraaf: “Het belang van het kind bij passend onderwijs staat in al onze overwegingen centraal”

Datum: 14 april 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs aangenomen in Tweede Kamer. Hoe is de medezeggenschap bij doorlopende leerroutes vmbo-mbo geregeld?

Datum: 29 april 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Ondernemingskamer bevestigt de uitspraak LCG WMS in een nalevingsgeschil over de kosten van rechtsbijstand die de OMR had gemaakt in een instemmingsgeschil voor de Commissie

Datum: 06 mei 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS