10 van 108 resultaten weergegeven

Uitspraken Commissie van Beroep VO over entreerecht

Datum: 15 januari 2015
Type: Actueel
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)

Symposium Gevolgen van de Wet werk en zekerheid, d.d. 21 mei 2014

Datum: 21 mei 2014
Type: Expertisecentrum

Expertisecentrum Onderwijsgeschillen: Eindrapport ‘Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep’

Datum: 21 februari 2014
Type: Expertisecentrum

Symposium Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep

Datum: 13 december 2013
Type: Expertisecentrum

Symposium Onderwijsgeschillen: ‘Toekomst voor de Commissies van Beroep'.

Datum: 9 november 2012
Type: Expertisecentrum

Advies medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC's)

Datum: 4 oktober 2017
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Presentatie onderzoeksrapport 'Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?'

Datum: 6 oktober 2017
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Terugblik op presentatie conceptrapport van een onderzoek naar de medezeggenschapsketens bij passend onderwijs

Datum: 4 mei 2018
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

AVG en klachten over privacy bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Datum: 28 mei 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Symposium medezeggenschap in IKC, 31.03.17

Datum: 2 januari 2017
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS