10 van 14 resultaten weergegeven

Toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Datum: 8 februari 2017
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klachtencommissie en toelatingsrecht mbo

Datum: 23 oktober 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Informatieverstrekking aan Veilig Thuis

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Verwijdering leerling van school

Datum: 8 maart 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Datum: 6 juni 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Het schooladvies

Datum: 17 januari 2017
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Pesten op school

Datum: 21 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Bevordering, doubleren en doorstromen in het voortgezet onderwijs

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Toelaatbaarheidsverklaring

Datum: 12 december 2015
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Richtinggevende uitspraken van de LCG WMS

Datum: 26 februari 2019
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS