10 van 14 resultaten weergegeven

Ontwikkelingsperspectief

Datum: 10 juni 2016
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klachtencommissie en toelatingsrecht mbo

Datum: 23 oktober 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Het schooladvies

Datum: 17 januari 2017
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Datum: 08 februari 2017
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klachtrecht voor onderwijspersoneel

Datum: 14 maart 2017
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Verwijdering leerling van school

Datum: 08 maart 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)

Toelaatbaarheidsverklaring

Datum: 12 december 2015
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Pesten op school

Datum: 21 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Datum: 06 juni 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Onderwijskundig rapport

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs