10 van 14 resultaten weergegeven

Pesten op school

Datum: 21 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Datum: 06 juni 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Onderwijskundig rapport

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Leerlingdossier

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Bevordering, doubleren en doorstromen in het voortgezet onderwijs

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Richtinggevende uitspraken van de LCG WMS

Datum: 26 februari 2019
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Ontwikkelingsperspectief

Datum: 10 juni 2016
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klachtencommissie en toelatingsrecht mbo

Datum: 23 oktober 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Het schooladvies

Datum: 17 januari 2017
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Verwijdering leerling van school

Datum: 08 maart 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)