10 van 4563 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen waardering functie directeur met schaal D11 ongegrond.

Datum: 25 augustus 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109664

Bezwaar tegen waardering functie directeur met schaal D11 ongegrond.

Datum: 25 augustus 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109665

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tvl-sbo) is kennelijk niet-ontvankelijk omdat het bezwaarschrift te laat is ingediend.

Datum: 25 augustus 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021006634

De klachten over het niet goed onderwijs bieden door de school en over het nalaten ondersteuning te bieden door het samenwerkingsverband zijn ongegrond.

Datum: 23 augustus 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109582

Geschil over toepassing cao mbo. De werkgever past de cao mbo juist toe. Er is sprake van herplaatsing wegens disfunctioneren waardoor de werknemer geen recht heeft op een toelage.

Datum: 21 augustus 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 2021002443

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 2 augustus 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021008713

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk. Niet geklaagd kan worden over uitlatingen van de wederpartij die tijdens een hoorzitting in een procedure bij de Commissie zijn gedaan of over zaken die in die procedure bij de Commissie al aan de orde zijn geweest.

Datum: 30 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010495

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft geen onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en haar begeleidingsmogelijkheden onvoldoende ingezet.

Datum: 29 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007756

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 28 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011254

Geschil weigering toelating. Verzoek gegrond. De leerling wordt niet toegelaten omdat in de groep al twee leerlingen met een arrangement zitten en dit verdraagt zich niet met de uitgangspunten van het passend onderwijs.

Datum: 26 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007888