10 van 4764 resultaten weergegeven

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2021

Datum: 18 mei 2022
Door: Onderwijsgeschillen

Beroep tegen berisping ongegrond. De werknemer was ongeoorloofd afwezig en heeft zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim.

Datum: 18 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022023497

Jaarverslag Rechtspositie & cao 2021: veel uitspraken over schorsing en functiewaardering

Datum: 17 mei 2022
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie OMO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Sectorale ontslagcommissie hbo

Klacht over grondslag toelaatbaarheidsverklaring (tlv) niet-ontvankelijk. De klacht over bejegening tijdens de aanvraagprocedure van de tlv is gedeeltelijk gegrond, omdat niet aan een aantal zorgvuldigheidseisen is voldaan.

Datum: 17 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022018779

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is op intensievere begeleiding aangewezen dan de school kan bieden.

Datum: 17 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024619

Klacht over het opheffen van een hoogbegaafdengroep deels gegrond. Het schoolbestuur had ouders eerder moeten informeren over de visie op hoogbegaafdenonderwijs en het opheffen van de groep.

Datum: 16 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022024289

Stichting Onderwijsgeschillen zoekt Office Manager

Datum: 12 mei 2022
Type: Actueel

Klacht over totstandkoming cijfer voor een praktijkopdracht ongegrond. Klacht over afhandeling bezwaar tegen het cijfer en klacht over het niet geven van toegang tot Teams-account van de leerling gegrond.

Datum: 11 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019768

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv-so kan niet in stand blijven, omdat de deskundigenverklaringen niet voldoen, goede motivering ontbreekt en onduidelijk is of de leerling op het so is aangewezen.

Datum: 10 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022026204

Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): de school mocht de leerling buiten de klas begeleiden

Datum: 09 mei 2022
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)