10 van 4595 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen waardering functie adjunct-directeur met schaal A11 gegrond.

Datum: 21 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109627

Klacht over verstrekken informatie aan nieuwe basisschool. De vorige school van de leerling mag telefonisch informatie delen, maar moet de ouders daar wel over informeren.

Datum: 20 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000661

Uniforme modelklachtenregeling en voorbeeldtekst klachtenregeling schoolgids gepubliceerd

Datum: 19 mei 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Voorbeeldtekst klachtenregeling voor schoolgids

Datum: 19 mei 2021

Sectorale ontslagcommissie hbo: hogeschool krijgt geen toestemming om arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen

Datum: 19 mei 2021
Type: Actueel

Geschil over verwijdering. Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, omdat geen sprake is van verwijdering.

Datum: 18 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005941

Uniforme modelklachtenregeling

Datum: 18 mei 2021
Door: Onderwijsgeschillen

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 ongegrond. (zie 109649/109654)

Datum: 17 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109629

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 ongegrond. (zie 109629/109654)

Datum: 17 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109649

Klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een toets ongegrond. De school heeft op goede gronden het besluit kunnen nemen.

Datum: 17 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109688