10 van 4595 resultaten weergegeven

Geschil over toelating. Verzoek niet-ontvankelijk. Geen belang bij de inhoudelijke behandeling van het geschil.

Datum: 17 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002047

Cao mbo 2021

Datum: 15 mei 2021

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 niet-ontvankelijk. (zie 109629/109649)

Datum: 14 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109654

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): toevoeging evaluatie leerkracht aan opp is geen bijstelling opp waarvoor toegang tot GPO openstaat

Datum: 12 mei 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Het verzoek is niet binnen zes weken na het besluit ingediend.

Datum: 12 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003895

Geschil over toelating leerling. Verzoek niet-ontvankelijk. De leerling is toegelaten tot de school.

Datum: 12 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002344

Klacht over het niet meewerken aan het vinden van een school voor vo ongegrond. Alleen in bijzondere gevallen kan er reden bestaan om van de basisschool een proactieve houding te verwachten in het proces van het vinden van een school voor vo.

Datum: 11 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109657

Secretaris in de schijnwerpers: Martin Ettema

Datum: 10 mei 2021
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot haar besluit kunnen komen.

Datum: 10 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002773

Geschil over feitelijke verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft zich voldoende ingespannen om passend onderwijs aan de leerling te bieden.

Datum: 10 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000331